Контакт

гостевой дом Кельдримяе – Keldrimäe külalistemaja

92111 Kassari

Käina vald

Hiiumaa

+372 5343 0381

+372 518 2210

info@keldrimae.ee

www.keldrimae.ee

58°47’26»N 22°49’57»E